Stepan Ivanyk, Степан Іваник, Иванык, Lvov-Warsaw School, Szkoła Lwowsko-Warszawska, львівсько-варшавська школа, львовско-варшавская школа, Ukrainian philosophy, filozofia ukraińska, українська філософія, украинская философия, philosophy in Lvov, filozofia we Lwowie, філософія у Львові, философия во Львове, Kazimierz Twardowski, Казимир Твардовский, Franz Brentano, brentanism, Франц Брентано, brentanizm, брентанізм, брентанизм

EDUCATION

EDUCATION 

    Scientific degree
2012 The Graduate School for Social Research (GSSR) at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences 
Ph.D. thesis: Ukrainian Philosophers in the Lvov-Warsaw School, P. 289
Supervisor: Dr. Anna Brożek
Reviewers: Prof. J. Woleński, Prof. S. Borzym
Doctor of Philosophy
2011 Institute of Humanities and Social Sciences at the National University „Lviv Polytechnic”
Candidate’s thesis: Ukrainian Philosophical Thought of Galicia of the First Third of the XX Century in the Circle of the Lvov School of Kazimierz Twar­dowski, P. 179
Supervisor: Prof. V. Petrushenko
Reviewers: Dr. S. Yosypenko, Dr. A. Pogorilyi 
Candidate of Philosophic Sciences
2010 Centre for East European Studies at the University of Warsaw
Master’s thesis: Ukrainian Thinkers of Pre-war Galicia in Circle of the so-called Lviv School of Kazimierz Twardowski, P. 82
Supervisor: Prof. L. Zasztowt
Reviewers: Prof. J. Kozakiewicz, Prof. D. Maciak
Master of Cultural Studies
2004 The Faculty of Philosophy at Ivan Franko National University of Lviv
Master’s thesis: Apriorism of Immanuel Kant in the Light of the Methodological Problems of Modern Science (Mathematics and Physics), P. 70
Supervisor: Prof. V. Lysyi
Master of Philosophy

 

PUBLICATIONS

BOOKS

        language of publication
2014 3 Ukrainian philosophers in the Lvov-Warsaw School, 223 P., Warsaw: Publishing house „Semper”. 

Justifying the main hypothesis of work, the essence of which is the assumption obout the existence of the Ukrainian branch of the Lvov-Warsaw School of philosophy, author of the book presents a picture of important events in the history of cooperation between Polish and Ukrainian philosophies.
  PL
  2 Stefan Baley in the light of the leading philosophical trends of XX century, 360 P., Lviv: Publishing house „Liga-Pres”. [co-authored by O. Goncharenko, V. Maleckyi et al.] 

The book provides a detailed analysis of scientific biography and works of Ukrainian and Polish scholar – Stefan Baley (1885-1952) from the point of view of European philosophical thought of XX century. Place and role of Baley’s scientific oeuvre was presented in the context of development of analytical philosophy, Neo-Marxism, philosophical anthropology, psychoanalytical theory, structuralism etc.    
  UA
2012 1 Stepan Oleksiukdisciple of Kazimierz Twardowski, 188 P., Lviv: Publishing house „Aral. 

The book analyzes the scientific biography and works of the Ukrainian writer, essayist and philosopher Stepan Oleksiuk (1892-1941) in terms of their relationship to one of the most important philosophical formations of the twentieth century - the Lvov-Warsaw School. Results of the analysis shed new light on the philosophical legacy of Stepan Oleksiuk in particular, and also fills an important gap in research on linkages of Ukrainian and Polish philosophical thought in Lvov in the first third of the twentieth century.
Stepan Oleksiuk – disciple of Kazimierz Twardowski, 188 P., Publishing house „Aral”, Lvov. UA

  

 

TRANSLATED BOOKS 

        language of publication
2018 1 Kazimierz Twardowski. Selected works, 670 P., V. Kebuladze (ed.), Kharkiv: Folio. 
[Co-translators: M. Bodnarchuk, O. Goncharenko, S. Ivanyk, I. Karivets]

The book contains 27 major works of Kazimierz Twardowski translated from Polish into Ukrainian.
UA

 


EDITED BOOKS

        language of publication
2018 3 Theory of judgments in the Lviv school of philosophy. Anthology, 592 P., Lviv:
Kazimierz Twardowski Philosophical Society of  Lviv Press
[Co-editors: H. Bożek, O. Goncharenko, R. Kur, J. Moroz]

The anthology contains 80 excerpts from works of
Kazimierz Twardowski and 36 his students (K. Ajdukiewicz, W. Auerbach, B. Bandrowski, S. Baley, L. Blaustein, M. Borowski, T. Czeżowski, I. Dąmbska, H. Dubieńska (Witwicka), T. Gluziński, E. Hłuszkiewicz, S. Igel, I. Jawicówna (Pannenkowa), S. Kaczorowski, M. Kokoszyńska (Lutmanowa), G. Kostelnyk, T. Kotarbiński, I. Krampnerówna, S. Leśniewski, J. Łukasiewicz, S. Łuszczewska (Romahnowa), F. Manthey, H. Mehlberg, B. Nawroczyński, R. Nykołajczuk (Nałęcki), S. Ołeksiuk, D. Tennerówna (Gromska), F. Pordesówna (Schrenzelowa), Z. Skórski, F. Smolka, J. Spinnerówna (Mehlbergowa), A. Stögbauer, , W. Witwicki, L. Wołowicz, W. Wolski i Z. Zawirski)