Степан Іваник, львівсько-варшавська школа, українська філософія, філософія у Львові, Казимир Твардовський, Франц Брентано, брентанізм

ОСВІТА

ОСВІТА 

 

 

Науковий ступінь

2004

Філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

 

Магістерська робота: Апріоризм Іммануїла Канта в ретроспективі методологічних проблем сучасної науки (математики і фізики), С. 70.

Науковий керівник: проф. В.П. Лисий.

 

Магістр філософії

2010

Студії Східної Європи Варшавського Університету

 

Магістерська робота: Українські мислителі довоєнної Галичини в колі тзв. львівської школи Казімєжа Твардовського, С. 82.

Науковий керівник: проф. Л. Заштовт.

Рецензенти: проф. Є. Козакевич, проф. Д. Мацяк.

 

Магістр культурознавства

2011

Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету Львівська Політехніка

 

Кандидатська дисертація: Українська філософська думка Галичини першої третини ХХ століття у колі львівської школи Казімєжа Твардовського, С. 179.

Науковий керівник: проф. В.Л. Петрушенко.

Рецензенти: д-р. С.Л. Йосипенко, д-р. А.О. Погорілий.

 

Кандидат філософських наук

 

2012

Школа суспільних наук Інституту філософії і соціології Польської академії наук

 

Докторська дисертація: Українські філософи у Львівсько-варшавській філософській школі, С. 289.

Науковий керівник: д-р. А. Брожек.

Рецензенти: проф. Я. Воленьський, проф. С. Божим.

 

Доктор гуманітарних наук
у галузі філософії

 

  

НАГОРОДИ 

 

 

Інституція

2010

Друга нагорода в IV Конкурсі ім. Є. Ґєдройця на найкращу магістерську роботу присвячену польсько-українським відносинам (за роботу Українські мислителі довоєнної Галичини в колі тзв. львівської школи Казімєжа Твардовського).

 

Посольство Республіки Польща у Києві

2011

Наукова стипендія в рамках програми для молодих науковців Старт

Фонд сприяння польській науці

 

2011

Третя нагорода в V Конкурсі ім. Є. Ґєдройця на найкращу кандидатську дисертацію присвячену польсько-українським відносинам (за роботу Українська філософська думка Галичини першої третини ХХ століття у колі львівської школи Казімєжа Твардовського).

 

Посольство Республіки Польща у Києві

 

ПУБЛІКАЦІЇ

КНИЖКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

 

 

мова
публікації

2011

1

Українська філософська думка Галичини першої третини ХХ століття у колі львівської школи Казімєжа Твардовського, 16 С., Видавництво PAIS, Київ.

 

У роботі проаналізовано феномен школи Казімєжа Твардовського з перспективи, яка досі не бралася до уваги дослід­никами, а саме з перспективи, яка враховує полікуль­тур­ний характер Львова як колиски школи. При цьому суттєвим елементом роботи є огляд праць українських учнів К. Твардовського, внесок яких в історію школи досі або враховано малою мірою, або взагалі не враховано.

 

Українська філософська думка Галичини першої третини ХХ століття у колі львівської школи Казімєжа Твардовського, 16 С., Видавництво PAIS, Київ.

UA

2012

2

Степан Олексюкучень Казимежа Твардовського, 188 С., ВидавництвоАрал”, Львів.

 

У книзі проаналізовано наукову біографію і творчість українського письмен­ника, публіциста і філософа Степана Олексюка (1892–1941) з перспективи їх відношення до однієї з найважливіших філософських формацій ХХ століття — львівсько-варшавської школи. Результати аналізу проливають нове світло на філософську спадщину Степана Олексюка зокрема, а також заповнюють суттєву прогалину в дослідженнях взаємозв’язків української і польської філософської думки у Львові першої третини ХХ століття.

 

Степан Олексюк – учень Казимежа Твардовського, 188 С., Видавництво „Арал”, Львів.

UA

 

 

НАУКОВІ СТАТТІ, КОНФЕРЕНЦІЙНІ ДОПОВІДІ 

2004

1

Кант і Айнштайн: проблема походження наукового знання, Філософські Пошуки № 16, с. 185-193.

 

UA

2006

2

Теорія анамнезісу Платона як історично перший варіант апріоризму, Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”. Філософські науки550, с. 61-66.

 

UA

2007

3

Ф.М. Достоєвський про апріорні схильності людської душі, Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”. Філософські науки578, с. 105-106.

 

UA

2009

4

Українські учні Казімєжа Твардовського: філософський доробок Степана Балея і Степана Олексюка, [в:] Adamczyk M. Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych, Semina Scientarum № 8: с. 142-143.

 

PL

 

5

Степан Олексюк (Тудор) як представник львівської філософської школи: аналіз г’юмівського поняття перцепції, Humanities & Social Sciences. Proceedings of the I International Conference of Young Scientists HSS-2009, с. 292-293.

 

UA

 

6

Проблематика апріоризму в філософії Казімєжа Твардовського, Філософські Пошуки № 29, с. 244-251.

 

UA

 

7

Степан Олексюк: український представник львівсько-варшавської школи, Studia z Historii Filozofii Polskiej № 4: с. 75-85.

 

PL

2010

8

До питання про українофобію Казімєжа Твардовського (на підставі огляду документальних свідчень), Філософські Пошуки № 32, с. 203-213.

 

UA

 

9

Участь українських філософів в науковій діяльності Польського філософського товариства у 1910-1939 рр. (у межах досліджень львівської філософської школи), Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”. Філософські науки661, с. 119-126.

 

UA

 

10

Степан Олексюк як український учень Казімєжа Твардовського: між ідеологією і наукою, Тези Міжнародної наукової конференціїXXII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, с. 133.

 

UA

 

11

Львівський університет як арена впливу філософії Казімєжа Твардовського на світогляд української інтелігенції довоєнної Галичини, Humanities & Social Sciences. II International Conference of Young Scientists HSS-2010, с. 300-301.

 

UA

 

12

Степан Олексюк. Імпресія і ідея у Г’юма, Filozofia Nauki № 69, с. 121-128.

 

PL

 

13

Ідея інтенційності актів свідомості у філософії Степана Олексюка, Докса № 14, с. 290-299.

 

UA

 

14

Теорія сприйняттєвої дії Степана Олексюка в світлі теоретичних і методологічних засад львівської філософської школи, Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Теорія культури і філософія науки” 894, с. 133-137.

 

UA

2011

15

Праксеологія Тадеуша Котарбінського як методологічна основа сучасної теорії менеджменту, Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Що чинити? Як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності”, с. 48-50.

 

UA

 

16

Мирон Зарицький про співвідношення філософії і математики, Тези Міжнародної наукової конференції XXIIІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, с. 159.

 

UA

 

17

Українські філософи на ламах „Ruchu Filozoficznego” в 1911-1939 рр., Czasopismo Filozoficzne № 7, с. 101-109.

 

PL

 

18

Іван Мірчук і Слов’янський філософський з’їзд у Варшаві (1927), Sententiae № 2, с. 174-176.

 

UA

 

19

Іван Мірчук і Казімєж Твардовський: з історії наукової співпраці, Філософська думка № 6, с. 90-98.

 

UA

 

20

Аналіз поняття психологічної основи почувань Степана Балея в традиції філософської школи Казімєжа Твардовського, Польські Студії № 4, с. 78-100.

 

UA

2012

21

Закордонні дослідження львівсько-варшавської філософської школи: порівняльний огляд, I международная научно-практическая конференция „Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории”, с. 76-79.

 

RU

 

22

Франц Брентано і історія української філософії, Тези Міжнародної наукової конференціїXXІV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського, с. 105-107.

 

UA

 

23

Культурно-історичні передумови виникнення львівської філософської школи і її української гілки, Наукові записки Національго університету „Острозька академія”. Серія культурологія 9, с. 24-38.

 

PL

 

24

Психоаналіз у львівсько-варшавській школі: Степан Балей про ендиміонський мотив у літературній творчості Тараса Шевченка і Юліуша Словацького, Logos i Ethos № 1, с. 43-62.

 

PL

 

25

Степан Балей як психоаналітик, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)”, Ч. II, с. 33-37.

 

UA

 

26

Семантична концепція естетики Степана Олексюка (спроба реконструкції), Вісник Національного університету „Львівська Політехніка”. Філософські науки № 723, с. 124-127.

 

UA

 

27

Українці у львівсько-варшавській школі, Diametros № 32, с. 232-235.

 

PL

 

28

Аналіз понять у філософській спадщині українських учнів К. Твардовського (С. Балея, Г. Костельника, С. Олексюка, М. Рудницької, О. Кульчицького), Польські студії № 5, с. 78-100.

 

UA

 

29

З історії української філософії у довоєнній Галичині: Яким Ярема, Wschód oczami młodych № 2, с. 33-41.

 

PL

 

30

Гавриїл Костельник і львівсько-варшавська школа, Studia z historii filozofii № 3, с. 95-101.

PL

 

31

Концепція відношення математики і естетики Мирона Зарицкого, Semina Scientiarum № 11, с. 92-106.

 

PL

2013

32

Франц Брентано і Казімєж Твардовский: вчитель і учень, Тези Міжнародної наукової конференції „XXV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського”, с. 8-21.

EN

 

 

НАУКОВІ ПЕРЕКЛАДИ 

2011

1

І. Мірчук. Про слов’янську філософію. Спроба характеристики, Sententiae № 2, с. 177-193.

 

PLUA

 

2

М. Зарицький. Іван Мірчук. Метагеометрія та її значення для теорії простору Канта (рецензія), Філософська думка № 6, с. 96-97.

 

PLUA

2012

3

С. Олексюк. Взаємне відношення ідеї і імпресії у Г’юма, [в:] Іваник С. Степан Олексюк – учень Казимежа Твардовського, Львів, с. 133-146.

 

PLUA

 

4

С. Олексюк. Про природу і предмет тзв. сприйняттєвого судження, [в:] Іваник С. Степан Олексюк – учень Казимежа Твардовського, Львів, с. 147-177.

 

PLUA

 

5

Г. Костельник. Про поняття негації і нічого в людськім пізнанні, Studia z historii filozofii № 3, с. 27-39.

 

UAPL

 

 

ВІДРЕДАГОВАНІ ПРАЦІ 

2010

1

С. Олексюк. Імпресія і ідея у Г'юма, Filozofia Nauki № 69: с. 129-164.

 

PL

2012

2

С. Олексюк. Про помилки в шкільних письмових роботах з української мови. Спроба психологічного аналізу і класифікації, [в:] Іваник С. Степан Олексюк – учень Казимежа Твардовського, Львів, с. 111-132.


UA

 

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ

2011

1

Степан Олексюк: пролетарський письменник і буржуазний філософ, Zaxid.net за 29.07.2011.

 

UA

 

2

Львівський Фройд: Степан Балей, Zaxid.net за 18.11.2011.

 

UA

2012

3

Іларіон Свєнціцький: історія української філософії по-австрійськи, Zaxid.net за 13.01.2012.

 

UA

 

4

Історія довоєнного Львова і шляхи польсько-українського зближення, Ч. 1, Umbra Wschodu № 1, с. 74-77; Ч. 2, Umbra Wschodu № 2, с. 94-97, Ч. 3, Umbra Wschodu № 3, с. 82-85.


UA / PL

ЛЕКЦІЇ

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЛЕКЦІЇ І СЕМІНАРИ 

 

 

 

мова занять

 

2003-2004

Філософія;

Історія філософії (практика)

 

Львівський національний університет ім. І. Франка (Україна)

 

UA

2005-2006

 

Філософія;

Історія філософії;

Історія релігії

 

Національний університет „Львівська політехніка” (Україна)

 

UA

2011-2012

В пошуках наукової етики. Теорія моральних вартостей у львівсько-варшавській школі.

 

Школа суспільних наук Інституту філософії і соціології Польської академії наук (Польща)

 

PL

2012-

досі

Логічна семіотика

Інститут філософії Варшавського університету (Польща)

 

PL

   

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦЇЇ 

02.12.2010

Полікультурність Львова як фактор виникнення і розвитку львівської філософської школи

 

Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Україна)

UA

02.06.2012

Українські філософи у колі Твардовського

 

Інститут філософії Варшавського університету (Польща)

 

PL

12.2012

 

Історія західної філософії;

Філософія медицини

 

Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова (Казахстан)

 

RU

 

АРХІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

АРХІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Місто

1.

Архів Віденського університету

 

Відень

2.

Архів Українського вільного університету

 

Мюнхен

3.

Архів Варшавського університету

 

Варшава

4.

Архів Інституту філософії і соціології Польської академії наук

Варшава

 

5.

Архів Казімєжа Твардовського в об’єднаних бібліотеках WFiS UW, IFiS PAN i PTF

 

Варшава

6.

Головний архів нових актів

 

Варшава

7.

Архів Наукової бібліотеки Національного університету „Києво-Могилянська академія”

 

Київ

8.

Архів Інституту літератури ім. Т. Шевченка Національної академії наук України

 

Київ

9.

Відділ рідкісних, цінних та стародрукованих книг Національної історичної бібліотеки України

 

Київ

10.

Державний Архів Львівської Області

 

Львів

11.

Центральний Державний Історичний Архів

 

Львів

12.

Архів Львівського національного університету ім. І. Франка

Львів

 

13.

Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка

 

Львів

14.

Відділ рідкісних книг Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

 

Львів

15.

Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

 

Львів

16.

Державний Архів Тернопільської Області

 

Тернопіль

17.

Архів Тернопільського краєзнавчого музею

 

Тернопіль

 

НАЙВАЖЛИВІШІ АРХІВНІ ЗНАХІДКИ 

1.

Twardowski K.

 

Straszewski M. Geschichte der Philosophie im Umriss [Рецензія], рукопис, С. 15, 1894.

 

2.

Twardowski K.

Logika [Конспект лекцій у Львівському університеті], рукопис, С. 41, 1902-1903.

 

3.

Twardowski K.

Rozprawka Dawida Hume’a o charakterze narodowym [Виступ на засіданні Польського філософського товариства у Львові], машинопис, С. 34, 1918.

 

4.

Bergson H.

Лист до К. Твардовського, рукопис, С. 3, 22.VIII.1932.

 

5.

Husserl E.

Лист до К. Твардовського, машинопис, С. 1, 23.IV.1929.

 

6.

Łukasiewicz J.

 

O Grossmana „Nauce rozciągłości”, рукопис, С. 36, 1900.

7.

Ajdukiewicz K.

Logika [Конспект лекцій у Львівському університеті], рукопис, С. 39, 1924-1925.

 

8.

Błachowski S.

O wrażeniach położenia i ruchu (Z pracowni psychologicznej prof. Twardowskiego we Lwowie), рукопис, С. 8, 1909.

 

9.

Dąmbska I.

 

Lechman A. Die Körperlichen Äusserungen Psychischer Zustände [резюме], рукопис, С. 17, 1924.

10.

Witkiewicz I.

Błędne koło Koła Wiedeńskiego [Виступ на засіданні Варшавського філософського товариства], машинопис, С. 58, 1938-1939.

 

11.

Trentowski B.

Aforyzmy, dotyczące się ogólnego lub też naturalnego przeznaczenia człowieka, czyli rzecz o małżeństwie, рукопис, С. 68, 1840.

 

12.

Wartenberg M.

Encyklopedianaukfilozoficznych, [Конспект лекцій у Львівському університеті], рукопис, С. 163.

 

13.

Wartenberg M.

FilozofiaKanta [Конспект лекцій у Львівському університеті], рукопис, С. 146, 1900.

 

14.

Wartenberg M.

Wstęp do filozofii [Конспект лекцій у Львівському університеті], рукопис, С. 247.

 

15.

Schlick M.

Beurteilung der dissertation „Das Wesen der Philosophie” de cand. phil. Nikolaus Schlemkewitsch, С. 1, 12.VI.1926.

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ 

 

 

 

Місто

2004

1.

Кант про „річ у собі” або межі людського пізнання
Міжнародна науково-практична конференція Філософія Імануеля Канта і сучасність

 

Дніпро-
петровськ

 

2005

2.

Форми прояву апріоризму в пізнанні
Міжнародна наукова конференціяXVII Читання памяті засновника львівсько-варшавської школи К. Твардовського

 

Львів

2006

3.

Ф.М. Достоєвський про прояви апріорності в людській душі
Конференція присв’ячена 185-й річниці з дня народження Ф. М. Достоєвського

 

Львів

 

4.

Чи апріоризм може бути принципом сучасної філософії?
Міжнародна наукова конференціяXVIII Читання пам’яті засновника львівсько-варшавської школи К. Твардовського

 

Львів

2009

5.

Степан Олексюк (Тудор) як представник львівської філософської школи: аналіз г’юмівського поняття перцепції
I Міжнародна конференція молодих науковців HSS-2009

 

Львів

 

6.

Життєва постава Казімєжа Твардовського і її роль у формуванні львівсько-варшавської школи
Міжнародна наукова конференціяXXI Читання пам’яті засновника львівсько-варшавської школи К. Твардовського”

 

Львів

 

7.

Українські учні Казімєжа Твардовського: філософський доробок Степана Балея і Степана Олексюка
VII Загальнопольський філософський форум молоді

 

Краків

 

2010

8.

Львівський університет як арена впливу філософії Казімєжа Твардовського на світогляд української інтелігенції довоєнної Галичини
II Міжнародна конференція молодих науковців HSS-2010

 

Львів

 

9.

Степан Олексюк як учень Казімєжа Твардовського: між політикою і наукою
Міжнародна наукова конференціяXXII Читання пам’яті засновника львівсько-варшавської школи К. Твардовського”

 

Львів

 

10.

Українська гілка львівсько-варшавської філософської школи
I З’їзд випускників Студій Східної Європи Варшавського Університету

 

Варшава

 

2011

11.

Ідея інтенціональності свідомості в філософії Степана Олексюка
Міжнародна наукова конференція „Німецька феноменологічна традиція в філософії, гуманітаристиці і культурі”

 

Одеса

 

12.

Мирон Зарицький про взаємне відношення філософії і математики
Міжнародна наукова конференціяXXIII Читання пам’яті засновника львівсько-варшавської школи К. Твардовського

 

Львів

 

13.

Українські філософи на ламах польського часопису Ruch Filozoficzny” (Львів) в 1911-1939 рр.
II Конференція студентів і аспірантів „Схід очима молоді. Росія. Україна. Білорусь”

 

Варшава

 

14.

Праксеологія Тадеуша Котарбіньського як методологічна основа сучасної теорії менеджменту
ІІІ Загальноукраїнська науково-практична конференція „Філософські, наукові і релігійні аспекти менеджменту”

 

Львів

2012

15.

Франц Брентано і історія української філософії
Міжнародна наукова конференціяXXIV Читання пам’яті засновника львівсько-варшавської школи К. Твардовського”

 

Львів

 

16.

Степан Балей як психоаналітик
Міжнародна науково-практична конференція „Тернопіль і Тернопілля в історії і культурі України і світу”

 

Тернопіль

 

17.

Культурно-історичні передумови виникнення львівської філософської школи і її української гілки
Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми культурної ідентичності: минуле і майбутнє діалогу культур”

 

Острог

 

18.

Закордонні дослідження львівсько-варшавської філософської школи: порівняльний огляд
I міжнародна науково-практична конференція „Наукові дискусії: питання соціології, політології, філософії, історії”

 

Москва

2013

19.

Франц Брентано і Казімєж Твардовський: учитель і учень
Міжнародна наукова конференціяXXV Читання пам’яті засновника львівсько-варшавської школи К. Твардовського”

 

Львів

 

Ivanyk

1819
Степан Іваник, львівсько-варшавська школа, українська філософія, філософія у Львові, Казимир Твардовський, Франц Брентано, брентанізм